تبلیغات
سخنان بزرگان - سخن بزرگان - جملات زیبا - سخنان زیبا - سخنان حکیمانه - جملات قصار - سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش چهارم

سخنان بزرگان و جملات دانشمندان ، سخنان کوتاه روانشناسان , سخنان قصار جامعه شناسان , جملات حکیمانه, سخن بزرگان, سخنان پنداموز بز

سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش چهارم

نویسنده :ستاره هاشمی
تاریخ:شنبه 6 خرداد 1391-05:26 ب.ظ

آواز مهربانی از هر سنگ نگاره ی ماندگار تر است . حکیم ارد بزرگمرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را ازبین می برد. دیل کارنگیامکانپذیر است که یک میلیون حقیقت را در مغز انباشت ولی هنوز بیسواد بود.آلک بورنبرگزیده ایی ، چرا که با دلی خونین از نامردمی ها ، باز هم مهربانی و همراه ... حکیم ارد بزرگعصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر را ساختند. کریستوفر مارلو

حکیم ارد بزرگ , orod ,  orod bozorg , orodbozorg , خقخی ذخظخقل , اشنهئ خقخی ذخظخقل , hvn fcv' , p;dl hvn fcv' , sokhk p;dlhki hvn fcv' , حکیم ارد بزرگ کیست ؟ , بزرگ شیروان , فاطمه جاهد طبسی , محمد تقی شرکا , محمد حسین شرکاء , محمدتقی شرکاء , محمدحسین شرکا , بابا شرکا , بزرگ شیروان کیست ؟ , ارد کیست ؟ , زادگاه ارد بزرگ  , تاریخ تولد ارد بزرگ , حکمت اردیسم چیست , orodism , orodist , orod bozorg , ارد بزرگ کیست , ارد بزرگ ویکی , حکیم ارد بزرگ , سخنان ارد بزرگ , جملات ارد بزرگ , زندگی نامه ارد بزرگ , بیوگرافی ارد بزرگ , ارد بزرگ wiki , ارد بزرگ ویکیپدیا , ارد بزرگ ویکی , حکیم ارد بزرگ , کتاب سرخ , red book , nameh sorkh sorkh ,  حکیم ارد بزرگ, حکیم ارد بزرگ گرگان ,


انسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد آزاد باشد ؛ آزاد است. ولترروزی که میهن و کشور خویش را از یاد ببریم ، امنیت خویش را از دست داده ایم .  حکیم ارد بزرگمردی که لبخند به صورت ندارد نباید دکان باز کند. ضرب المثل چینیوظیفه چیزی است که از دیگران انتظار انجامش را داریم.اسکاروایلددلدادگی همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد . حکیم ارد بزرگاز آهسته رفتن نترس ، از بی حرکت ایستادن بترس . مثل چینیدوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است. باتلرآنکه دیگران را ابزار پرش خویش می سازد ، خیلی زود تنها خواهد ماند .  حکیم ارد بزرگخنده کوتاهترین فاصله بین دو نفر است . ویکتور هوگودوستان را در خلوت توبیخ کن و در ملاءعام تحسین . اسکاروایلدکمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست . حکیم ارد بزرگخود را در حالت تسلط بر حوادث ببینید، بشنوید، و احساس کنید. تا اینکه احساسی از اعتماد بصورت شرطی در شما بوجود آید و یقین کنید که با اعتماد به نفس و قدرت می توانید با هر اتفاقی مقابله کنید. آنتونی رابینزتکرار مادر مهارت هاست . دیل کارنگیادب و کردار نیک ، از جهان بزمگاهی خواهد ساخت . حکیم ارد بزرگبه زبانت اجازه نده قبل از اندیشه ات به راه افتد. ناپلئونتنها موسیقی مرا به شناسائی خداوند راهنمائی کرد. دوموسویهفرمانروای بزرگ ، به شمار مردم ، پاسبان دارد . حکیم ارد بزرگبهترین انسان کسی است که در حق همه نیکی کند . کنفوسیوس

حکیم ارد بزرگ , orod ,  orod bozorg , orodbozorg , خقخی ذخظخقل , اشنهئ خقخی ذخظخقل , hvn fcv' , p;dl hvn fcv' , sokhk p;dlhki hvn fcv' , حکیم ارد بزرگ کیست ؟ , بزرگ شیروان , فاطمه جاهد طبسی , محمد تقی شرکا , محمد حسین شرکاء , محمدتقی شرکاء , محمدحسین شرکا , بابا شرکا , بزرگ شیروان کیست ؟ , ارد کیست ؟ , زادگاه ارد بزرگ  , تاریخ تولد ارد بزرگ , حکمت اردیسم چیست , orodism , orodist , orod bozorg , ارد بزرگ کیست , ارد بزرگ ویکی , حکیم ارد بزرگ , سخنان ارد بزرگ , جملات ارد بزرگ , زندگی نامه ارد بزرگ , بیوگرافی ارد بزرگ , ارد بزرگ wiki , ارد بزرگ ویکیپدیا , ارد بزرگ ویکی , حکیم ارد بزرگ , کتاب سرخ , red book , nameh sorkh sorkh ,  حکیم ارد بزرگ, حکیم ارد بزرگ گرگان ,


وظیفه ای را که از همه به شما نزدیک تر است انجام دهید. گوتهانتخابات جای تردستی دیوان سالاران نیست ! .  حکیم ارد بزرگحاصل من از فضل فقط این شد که بر جهل خود دانا شوم. بقراطآن کس که ارده و استقامت دارد، روی شکست نمی بیند. مترلینگگردن کشان ، بسیار کوچک هستند .  حکیم ارد بزرگبهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی در باره آنها ست. روسوکمال هنر در نهان داشتن هنر است . کینتلینمهمترین هنجار گیتی ، مهربانیست . حکیم ارد بزرگرمز موفقیت در ثبات قدم نهفته است . بنجامیناحمق هیچوقت سعادتمند نمی شود. سیسرونشایستگان چهره ایی گشاده دارند ، نگاهی مهربان ، دستی نوازشگر و نوایی پندآموز . حکیم ارد بزرگاز اشتباهات خود و دیگران عبرت بگیر . بزرگمهر حکیمموفقیت ، یک درصد نبوغ ، 99 درصد عرق ریختن . توماس ادیسونبخشاینده ترین آدمیان آنانی هستند که تخم امید را در دل ناامیدان میکارند . حکیم ارد بزرگمهم این نیست که در کجای این جهان ایستاده ایم ، مهم این است که در چه راستایی گام بر می داریم . هولمزسعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم ، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم . مارکوس گداویرخردمندان ابزار دون پایگان نمی شوند . حکیم ارد بزرگمغز ما یک دینام هزار ولتی است که متاسفانه اکثرمان بیش از یک چراغ موشی از آن استفاده نمی کنیم . ویلیام جیمزآن چه انسان هرگز نخواهد فهمید این است که چگونه در مقابل کسی که ما را آفریده و همه چیز ما از اوست مسوول خواهیم شد و او از ما بازخواست خواهد کرد ؟!؟!؟ . موریس مترلینگآسودگی دیگران بخشی از آرامش و رفاه ماست .  حکیم ارد بزرگاز کدامین ستاره بر زمین افتادیم تا در اینجا یکدیگر را ملاقات کنیم.؟ . فریدریش نیچه

حکیم ارد بزرگ , orod ,  orod bozorg , orodbozorg , خقخی ذخظخقل , اشنهئ خقخی ذخظخقل , hvn fcv' , p;dl hvn fcv' , sokhk p;dlhki hvn fcv' , حکیم ارد بزرگ کیست ؟ , بزرگ شیروان , فاطمه جاهد طبسی , محمد تقی شرکا , محمد حسین شرکاء , محمدتقی شرکاء , محمدحسین شرکا , بابا شرکا , بزرگ شیروان کیست ؟ , ارد کیست ؟ , زادگاه ارد بزرگ  , تاریخ تولد ارد بزرگ , حکمت اردیسم چیست , orodism , orodist , orod bozorg , ارد بزرگ کیست , ارد بزرگ ویکی , حکیم ارد بزرگ , سخنان ارد بزرگ , جملات ارد بزرگ , زندگی نامه ارد بزرگ , بیوگرافی ارد بزرگ , ارد بزرگ wiki , ارد بزرگ ویکیپدیا , ارد بزرگ ویکی , حکیم ارد بزرگ , کتاب سرخ , red book , nameh sorkh sorkh ,  حکیم ارد بزرگ, حکیم ارد بزرگ گرگان ,

گرز برزگ زندگی ممکن است سرم را بشکند اما گردنم را خرد نمی کند. مثل چینیاندیشه را می توان در بند کشید ، اما نابود شدنی نیست. حکیم ارد بزرگکسی که حرف می زند می کارد و آنکه گوش می دهد درو می کند. مثل آرژانتینیخطاهای دیگران را، چون خطای خویش ، تحمل کن. فنلن


Admin Logo
themebox Logo